MOC Pitkämatka (2009-03-01) MOC Pitkämatka (2009-03-01)